Islam i dansk kultur

Islam i dansk kultur

Er det muligt at leve i fredelig sameksistens med kristendom på den ene side og islam på den anden? Hvad er op og ned på det hele. Hvem tror hvad – og hvem gør hvad? Og hvorfor? Et spændende foredrag, der belyser forskelle og ligheder i islam og kristendom.

Islam og kristendom har i næsten 1400 år levet side om side – politisk – kulturelt og religiøst i meget forskellige relationer. I Dag er islam her i Danmark en betydningsfuld religiøs, kulturel og politisk faktor.

Share This