Den gamle folkekirke – kan og skal den overleve?

“Kirken skal hver mands hjemhus være.”

Men er den stadigvæk det?  Hvordan skal den tilpasse sig i en tid, der er præget af sekularisering, nyere religiøse strømninger og modernitet?  Vi kan ikke længere opdele verden i en “kristen del” og en “ikke kristendel.”

Men vi er i den vestlige verden ved at være lige så fremmede over for det kristne budskab, som f.eks. kontinenter som Asien, Afrika – og er det snarere sådan, at vi “hellere” taler om det kristne afrikansk kontinent end det europæiske?

Foredraget lægger optil en debat om folkekirkens fremtid, men også dens stærke såvel som svage sider.

Færdigheder

Indsendt den

25. februar 2016

Share This